<div align="center"> <h1>SP7JKW=Mirosław Stefański</h1> <h3>Strona dla krótkofalowców</h3> <p>Skarżysko-Kamienna, Skarżysko, Kamienna, Skarżysko - Kamienna, Stefański, Mirosław Stefański, DX cluster,TS-830S, RBM, RBM1, RBM-1, TS 830, TS830, callbook,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.jkw2004.republika.pl/index.html" rel="nofollow">http://www.jkw2004.republika.pl/index.html</a></p> </div>